Wydarzenia z życia wsi i Stowarzyszenia


30.09.2017
Barwy przyjaźni - polsko-ukraińskie warsztaty ceramiczne

Uczestnicy projektu Barwy przyjaźni Stowarzyszenie "Nasze Gady" we wrześniu 2017r. zrealizowało drugi w tym roku projekt polsko–ukraińskiej wymiany młodzieży pt. "Barwy przyjaźni – polsko-ukraińskie warsztaty ceramiczne", tym razem sfinansowany przez Polsko–Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji MEN.
W dniach 6–15 września 2017r. 36 uczestników z Polski i Ukrainy w wieku 14–16 lat zawierało znajomości w oparciu o wspólny udział w warsztatach ceramicznych, poznanie historii, kultury i języka sąsiada, uświadomienie sobie wspólnych słowiańskich korzeni. Odbywało się to poprzez naukę garncarstwa, warsztaty językowe, wycieczki edukacyjne, wieczory narodowe, gry i zabawy integracyjne.Z polskiej strony uczestnikami byli uczniowie Gimnazjum w Łankiejmach oraz Gimnazjów w Lamkowie i Węgoju. Ze strony ukraińskiej – uczniowie starszych klas Ogólnokształcącej Szkoły z Jamnego w Obwodzie Sumskim.
Każdego dnia projekt wydawał się uczestnikom coraz ciekawszy, chętnie angażowali się w działania. Dzielnie pokonywali przeszkody i cieszyli się z osiągnięć. Najbardziej podobała się praca w glinie, średniowieczne grodzisko i zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. A na koniec projektu okazało się, że potrafią porozumieć się bez pomocy tłumacza z rówieśnikami z innego kraju. I że ci rówieśnicy to ich dobrzy przyjaciele.

Podczas trwania projektu realizowaliśmy następujące działania:
  • praktyczne warsztaty garncarskie i ceramiczne w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach;

  • praktyczne warsztaty językowe,

  • wyprawę z archeologiem na średniowieczne grodzisko wraz z zaaranżowanymi wykopaliskami archeologicznymi, w której wzięła udział również cała klasa II gimnazjum z niepublicznej szkoły w Lamkowie, z której w projekcie uczestniczyło 5 osób,

  • wyprawę do Lidzbarka Warmińskiego, podczas której zwiedziliśmy zamek biskupów warmińskich, bibliotekę miejską w XVII wiecznej oranżerii biskupa Krasickiego i zgromadziliśmy wiadomości o mieście, korzystając z materiałów otrzymanych w Informacji Turystycznej i Urzędzie Gminy,

  • przedstawiliśmy prezentację o współczesnej Polsce i Ukrainie,

  • zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 2 wieczory narodowe,

  • wzięliśmy udział w dyskusjach o historii, kulturze i współczesności Polski i Ukrainy oraz w dziesiątkach gier i zabaw integracyjnych.


Uczestnicy projektu poszerzyli sieć swoich kontaktów międzynarodowych, odszukali wspólne słowiańskie korzenie kulturowe, przekonali się, że nauka nowego języka nie jest wcale trudna, poznali podstawy garncarstwa i poczuli się twórcami.
Przy pożegnaniu płynęły potoki łez. Na szczęście każdy uczestnik ma swój profil fb :)
Zapraszamy do galerii.
Zobacz galerię

<<< poprzednia strona